زمان مطالعه

زمان مطالعه
در مورد مدت زمان مطالعه برای کارایی بهتر، 45 تا 60 دقیقه مطالعه داشته باشید و پس از آن 5 تا 15 دقیقه استراحت کنید و در زمان استراحت، باید از موقعیت مطالعه بیرون بیایید و سعی کنید در موقعیت مطالعه، استراحت ... ادامه مطلب

زمستان در راه است

زمستان در راه است
دوره یک ساله ی آمادگی برای کنکور، از مهرماه که درس خواندن را شروع می کنید تا تیرماه سال بعد که در کنکور سراسری شرکت می کنید. یک دوره یکسان و یکنواخت نیست و در طی آن اکثر داوطلبان دچار فراز و نشیب های ... ادامه مطلب