جیبی انگلیسی یازدهم خیلی سبز

درس‌نامه خوب و با کیفیت
تفکیک مناسب آموزشی درس‌نامه
تمرکز بر یادگیری مطالب مهم کنکوری
پوشش تست های کنکور
​پاسخ تشریحی کاربردی و مناسب

نیم نگاهی به کتاب

مقدمه

پوشش و جمع بندی و مرور آموزش‌های جامع و کنکوری و بررسی انواع تست‌های احتمالی کنکور، مهم ترین هدف کتاب انگلیسی یازدهم (11) جیبی خیلی سبز بوده است. فصول آموزشی بخش‌های مختلف کتاب منطبق بر اصول علمی آموزشی این موضوعات و مطابق با کتاب درسی قرار گرفته‌اند. فهرست کتاب فقط به شماره صفحه شروع هر درس و صفحه شروع پاسخنامه آن اشاره می‌کند و اطلاعات بیشتر و مفیدی را حتی در حد دسته‌بندی بیشتر بخش‌های مختلف یک درس ارائه نکرده است. کتاب لحنی رسمی و روان دارد. در ادامه به بررسی کتاب جیبی انگلیسی 11 ام خیلی سبز می پردازیم.

برای هر درس، ابتدا آموزش‌ بخش‌های مختلف واژگان آن درس قرار گرفته است، سپس تست‌های احتمالی کنکوری واژگان قرار دارد. در ادامه بخش‌های گرامر، نگارشی، درک مطلب و کلوزتست نیز به همین منوال قرار گرفته‌اند و انتهای هر درس آزمون تستی جامع آن درس وجود دارد. در انتهای کتاب نیز بخش ضمائم آن شامل افعال بی‌قاعده، تلفظ‌ها و علائم اختصاری وجود دارد. این کتاب در مجموع دارای 194 تست است و 243 صفحه دارد.

محوریت کتاب جی بی انگلیسی یازدهم خیلی سبز همان‌طور که گفته شد آموزش تستی و کنکوری است و بخش‌های مختلف کتاب همانند آنچه در مقدمه بیان شده است بر همین اصل چیده شده‌اند و می‌توان گفت که طبق صحبت نویسنده، کتاب به‌صورت یک منبع آموزشی کنکوری خوب نوشته شده است. قبل از خرید اینترنتی کتاب انگلیسی یازدهم جیبی خیلی سبز ادامه این مطلب را بخوانید.

 

آموزش (درسنامه)

درس‌نامه به‌خصوص در بخش واژگان بسیار ساده و خوب نوشته شده است و مثال‌های متعدد و بررسی ابعاد مختلف آموزشی در آن سبب شده است که آموزش ساده و قابل‌فهم صورت بگیرد. با توجه به جیبی بودن کتاب انگلیسی 2 خیلی سبز، به‌طورکلی کتاب حجیم نیست، اما درس‌نامه بخش بزرگی از حجم کتاب را به خود اختصاص داده است و در واقع از طریق درس‌نامه کتاب است که بیشتر آموزش انجام می‌شود. از آنجایی‌که این محوریت بر درس‌نامه در کتاب وجود دارد، حجم درس‌نامه منطقی به نظر می‌رسد.

یکی از نقاط قوت درس‌نامه جیبی انگلیسی یازدهم، پوشش مطالب و مفاهیم مهم در کنکور سراسری است و صرفاً با همین هدف، این مطالب پوشش داده شده است. چیزی که کمتر در نمونه‌های مشابه کتاب‌های کنکوری می‌بینیم. برای مثال تمرکز بر بخش هم‌نشین‌ها در آموزش واژگان که بخش مهمی از تست‌های کنکور را هرساله تشکیل می‌دهند، یا آموزش بخش نگارشی که عملاً خیلی کوتاه و مختصر در کتاب های دیگر آموزش داده می‌شود و یا تمرکز بر آموزش تست زنی درک مطلب و کلوزتست همگی نشان‌دهنده تمرکز درست کتاب بر مفاهیم مرتبط کنکوری و پوشش دادن ابعاد مختلف زبان انگلیسی کنکور می‌باشد.

تمارین کتاب درسی خود را در بخش‌های آموزش واژگان و بعضاً نکات گرامری نشان می‌دهند که مفاهیم به ‌کار رفته در آن‌ها در درس‌نامه گنجانده شده است. سؤالات کنکور سراسری همان‌طور که بیان شد نقش مهمی در شکل‌دهی بخش‌های مختلف درس‌نامه داشته‌اند و هدف اصلی کتاب که آموزش کنکوری است به‌خوبی خود را در درس‌نامه نشان می‌دهد. درس‌نامه قابل ‌استفاده برای تمامی دانش آموزان است و همگی می‌توانند از آن استفاده کنند، هرچند دانش آموزان متوسط و قوی استفاده بهتری از درس‌نامه خواهند داشت، زیرا برخی از مطالب مطرح شده در بخش نگارش و درک مطلب، نیازمند داشتن درک اولیه‌ای از سایر مفاهیم زبان انگلیسی است. اما به‌طورکلی درس‌نامه را همه دانش آموزان می‌توانند استفاده کنند.

آموزش در کتاب جیبی انگلیسی یازدهم تماماً به‌صورت نکته تستی صورت گرفته است که با  توجه کنکوری بودن کتاب منطقی است. دانش آموزان ضعیف از بخش واژگان درس‌نامه بسیار خوب می‌توانند استفاده کنند، زیرا توضیحات و مثال‌های مختلف و پوشش ابعاد مختلف آموزش واژگان در آن صورت گرفته است. همچنین آموزش گرامر نیز با ارائه توضیحات کامل، برای درک و یادگیری دانش آموزان ضعیف تا حد خوبی کافی است. مؤلف در نگارش درس‌نامه از مسیر کنکوری خود خارج نشده است و مبتنی بر آن بخش‌های مختلف را به نگارش درآورده است.

یکی از نکات خوب درس‌نامه به‌خصوص در بخش واژگان، استفاده از مثال‌های متعدد و مناسب در خلال آموزش است. همچنین بخش‌بندی قسمت‌های مختلف آموزشی با مثال‌های مرتبط آن‌ها در یادگیری دانش آموزان بسیار مؤثر است. درس‌نامه پوشش کامل برای پاسخگویی به تست‌های کتاب را فراهم می‌سازد و دانش آموزان با تکیه‌ بر مفاهیم یاد داده شده در درس‌نامه می‌توانند به تست‌ها پاسخ بدهند.

 

تست (تمرین)

یکی از نقاط ضعف کتاب جیبی انگلیسی 11 کم بودن تعداد تست‌های هر بخش و به ‌طور کلی تعداد تست‌های کتاب است. البته با در نظر گرفتن اینکه کتاب در ابعاد کوچک تهیه شده و تمرکز بر آموزش و درس‌نامه و مرور و جمع بندی مطالب بوده است تا حدی این نقطه‌ ضعف منطقی است. تست‌ها به لحاظ سخت شدن روال منطقی ندارند و مرحله ‌به ‌مرحله دشوار نمی‌شوند، ولی به لحاظ آموزشی و یادگیری، اینکه تست‌های هر بخش مثل واژگان، خود به بخش‌های مختلف تقسیم شده است به ذهنیت دانش آموزان حین تست‌زنی بسیار کمک می‌کند. تست‌ها به شکل میکرو طبقه‌بندی هم آورده نشده‌اند. تست‌های کنکورهای سراسری رشته‌های مختلف در سال‌های مختلف در بین تست‌های آموزشی و همچنین تست‌های آزمون‌های جامع انتهایی وجود دارد و پوشش داده شده است.

نکته مثبتی که در روال یادگیری دانش آموزان در بخش‌ تست‌ها مؤثر است، این است که برای هر بخش از آموزش، تست‌های مرتبط با آن بخش دسته‌بندی شده و به همراه توضیحات معرفی شده است که چه مدل تست‌هایی هستند و چگونه باید با آن‌ها برخورد کرد. این کار هم باعث شده است تا انواع تیپ‌های مختلف تست‌ها به‌خوبی پوشش داده شود و هم در حین یادگیری، ذهنیت دانش آموزان از تست‌های هر بخش بسیار منظم‌تر شود و با دسته‌بندی مناسبی یاد گرفته شود. چیزی که در سایر نمونه‌ها دیده نمی‌شود و ایده نویی به‌حساب می‌آید. برای مثال خود تست‌های واژگان به بخش‌های تست‌های مفهومی، هم‌نشینی، مترادف، متضاد و تست‌های تعریف تقسیم شده است.

تست‌ها همگی در سطح کنکور هستند و نه تستی فرای سطح کنکوری در کتاب جیبی انگلیسی یازدهم خیلی سبز وجود دارد و نه تستی خارج ‌از مسیر کنکوری تألیف شده است. از آنجایی‌که تعداد تست‌ها اندک است، به‌طورکلی برای تمرین و تکرار خیلی مناسب نیستند، لذا برخی از دانش آموزان ضعیف یا متوسط نیاز دارند که منبع تست دیگری داشته باشند، اما به‌طورکلی برای مرور و رسیدن به تسلط بر مفاهیم، تست‌ها قابل استفاده برای تمامی دانش آموزان است.

پاسخ‌های تشریحی یکی دیگر از نقاط قوت کتاب انگلیسی یازدهم جیبی خیلی سبز هستند. توضیحات ارائه شده در این بخش، بسیار خوب و کامل هستند و برای درک چرایی پاسخ صحیح و حتی اصلاح اشتباهات احتمالی کافی هستند. در پاسخ‌های تشریحی بعضاً نکات تستی نیز مطرح شده است که منجر می‌شود پاسخ تشریحی فراتر از صرفاً یک گزینه به همراه ترجمه سؤال و گزینه‌ها این باشد (برای مثال نکته تستی سؤال 41 و 68). همچنین در پاسخ تشریحی برخی از تست‌ها، تمامی گزینه‌ها بررسی شده اند و به چرایی صحیح بودن پاسخ درست نیز اشاره‌ شده است (مانند تست 69).

بخشها :
سری آموزش, تست, جمع بندی
انتشارات خیلی سبز
مقطع تحصیلی متوسطه دوم
پایه و رشته یازدهم ریاضی, یازدهم تجربی,یازدهم انسانی
مولف حسن بلند
تعداد صفحات 243
سال چاپ 1399
درسنامه
تست
شناسه محصول 9786222303600
شناسه کالا: 3749686
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید
نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد